Bliv medlem

Medlem af MTL?

Der er 3 gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af MTL:

- Dit medlemskab af MTL er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør.
Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. MTL fungerer som vores talerør, både overfor DM og udadtil generelt.

- Dit medlemskab af MTL giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold.
Generelle krav - f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM

- MTL giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studerende, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, Fermat-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Her er en oversigt over, hvad MTL medlemmer får for medlemskontingentet

- generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
- tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- Nordisk Tidsskrift for Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- MTL landsmøde (årligt 2 dages landsmøde med transport, kost, logi, workshop m.m. betalt)
- medlemsskab af EMTC (European Music Therapy Confederation)
- medlemsskab, for uddannede, af WFMT (World Federation of Music Therapy)
- opdateret adresseliste
- videreformidling af stillingsopslag
- kursus og konferenceopslag
- støtte til medlemsaktiviteter
- medlemmer af MTL har mulighed for at føje "medlem af MTL" til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af MTL's etiske principper.

Tilmelding og kontingent

Medlemskab af MTL forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af MTL's etiske retningslinier.

Nye medlemmer kan henvende sig til kassereren og få tilsendt girokort (girokort hænger ligeledes på musikterapeuternes opslagstavle på AAU). Efter indbetaling modtager det nye medlem en velkomstmappe.

Kontingent opkræves årligt i februar måned

Færdiguddannede kr. 900,- kr. om året
Studerende (tilmeldt musikterapistudiet) og pensionister kr. 500,- om året

Tilmelding rettes til MTL-kassereren Stine Lindahl Jacobsen slj@hum.aau.dk

Besøg os på Facebook

Ny grundbog om musikterapi:

LARS OLE BONDE (RED.): Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. Læs mere og køb den her

 

Læs her Carl Bergstrøm-Nielsens artikel om hans tid som musikterapeut i København; 30 år med musikterapi http://intuitivemusic.dk/intuitive/30aar.pdf

 

Inger Rolff-Petersens indslag om musikterapi på p4 kan stadig høres her (det er 44:00 minutter inde i udsendelsen): http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4esbjerg/klar-vikar-pa-4-eren-33#!/43:57

 

Ilan Sanfi har i den sidste tid præsenteret sit store projekt om musik til kræftsyge børn og unge. Her er et udvalg:

-TV-Avisen (DR), kl. 21:50 (d. 20.8.14) link
-P1 Morgen (DR), kl. 7:45 (d. 20.8.14) link
-P4 Østjylland, kl. 8:15 (d. 20.8.14) link
-Aarhus Symfoniorkester link

 

Temadag om Musikterapi d. 30.10.2014 i Århus: Fokus på stress, smerte og depression. 1 link og 2 link

 

Vi har skiftet navn: Dansk Musikterapeutforening (DMTF) pr. 1.7.2014Dansk Musikterapi tidsskrift 2010 (2) og 2011 (1) kan nu downloades. Link

 

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online på http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/de-ustyrlige/naar-toner-taemmer-tourette-77340/

 

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

 

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

 

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

 

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside: http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/aktuelt/musikken-viser-vej-ud-af-isolation

 

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser. http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=4&ci=7908&lg=1

Nu anbefaler man altså officielt musikterapi i psykiatrien i både Norge og Sverige.

 

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
29/10 2014
web by cmsimple.org & safi.dk