MTL anbefaler

Bang, C. (2005) En verden af lyd & Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. DVD-Rom projekt af musikterapeut og audiologopæd, Claus Bang. Se hjemmesiden: www.clausbang.com

Bonde, L.O. (Red.) (2007) PSYKE & LOGOS. Tema: Musik og psykologi. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Bonde, L.O., Pedersen, I.N. & Wigram, T. (2001) "Musikterapi: Når ord ikke slår til. En håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark". Århus: Forlaget Klim. www.klim.dk

Darnley-Smith, R. og Patey, H.M. (2007)  Musikterapi. København: Dansk Psykologisk Forlag. Bogen er oversat og bearbejdet af Lars Ole Bonde og Hanne Mette Ridder og har forord af Tony Wigram.

Holck, U. (Red.) (2002) Musikterapi i Psykiatrien. Årsskrift 3: Kliniske og forskningsbaserede artikler fra børne-, voksen- og gerontopsykiatrien. Musikterapiklinikken - Center for Behandling og Forskning. Aalborg Psykiatriske sygehus - Aalborg Universitet.

Lindvang, C. (Red.) (2000) Musikterapi i Psykiatrien. Årsskrift 2: Den musikterapeutiske behandling - teoretiske og kliniske refleksioner. Musikterapiklinikken - Center for Behandling og Forskning. Aalborg Psykiatriske sygehus - Aalborg Universitet.

Munk-Madsen, N.M. (2000) "Musik til krop og samvær. Et bevægelsesprogram tilrettelagt for svage ældre". København: Forlaget Dafolo.

Pedersen, I.N. (Red.) (1998) Musikterapi i Psykiatrien. Årsskrift 1: Den Indføring i musikterapi som en selvstændig behandlingsform. Musikterapiklinikken - Center for Behandling og Forskning. Aalborg Psykiatriske sygehus - Aalborg Universitet.

Ridder, H.M. (2007) Musikterapiuddannelsen 25 år - Festskrift. Institut for Kommunikation, Humanistisk Fakultet. Aalborg Universitet.

Ridder, H.M. (2005) Musik & Demens. Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte. 2. udgave. Århus: Forlaget Klim. www.klim.dk

Ridder, H.M. (Red.) (2005) Musikterapi i Psykiatrien. Årsskrift 4: Kliniske og forskningsbaserede artikler fra børne/ungdoms-, voksen-, rets-, geronto- og socialpsykiatrien. Musikterapiklinikken - Center for Behandling og Forskning. Aalborg Psykiatriske sygehus - Aalborg Universitet.

Ridder, H.M. (2011) AUBs skattekiste: Unik samling af musikterapilitteratur. I: Dansk Musikterapi 2011, 8 (1), s. 43-45. Download artiklen her

Besøg os på Facebook

Nye stillingsopslag.

WFMT kongres i Østrig til sommer. 7-12 juli 2014. link

SUSAN HART kommer til AAU d. 19 juni 2014. Der er afsat en hel dag fra kl.9-16, hvor både hun og andre vil holde foredrag. Program følger.

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online på http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/de-ustyrlige/naar-toner-taemmer-tourette-77340/

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/aktuelt/musikken-viser-vej-ud-af-isolation

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser.

http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=4&ci=7908&lg=1

Nu anbefaler man altså musikterapi i psykiatrien fra officieltold i både Norge og Sverige.

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
27/03 2014
web by cmsimple.org & safi.dk