Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. Musikken anvendes i en proces der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.

Musikken som sprog
I musikterapi bruges musik som:
• et redskab til at skabe udvikling
• kroppens og følelsernes sprog
• et middel til samvær og samhandling
• en vej til følelsesmæssige oplevelser og erkendelser
• et personligt udtryksmiddel
• et medium for opbygning af terapeutisk relation og interaktion

Musikalske aktiviteter
Musikalske aktiviteter tilrettelægges efter behandlingens formål. Aktiviteterne kan være: Improvisationsmusik med stemme og instrumenter, brug af komponeret musik, sange, sammenspil indenfor forskellige genrer, musiklytning, afspænding m.m.
Musikterapi kan foregå individuelt eller i gruppe. Klienten behøver ikke at have musikalske færdigheder.

Musikterapeutiske arbejdsområder kan være:
• psykoterapi
• bearbejdning af sorg og krise
• smertebehandling
• stressreduktion
• genoptræning
• social og psykisk udvikling
• sansestimulation
• stemmetræning
• kropsbevidsthed
• sproglig udvikling
• personlig vækst

Målgrupper
Børn og unge, voksne og ældre med:
• kontaktvanskeligheder
• fysiske/psykiske handicaps
• udviklingshæmning
• sprog/tale/stemmeproblemer
• indlæringsvanskeligheder
• samt mennesker med ønske om personlig udvikling.

Kompetence
Musikterapeuter er kvalificerede til at varetage behandlings- og udviklingsarbejde i specialpædagogisk og psykiatrisk regi. Desuden har musikterapeuter kompetence til konsulent-, supervisions- og rådgivningsarbejde i social- og sundhedssektoren og i den private sektor. Musikterapeuter aflønnes efter Dansk Magisterforenings overenskomst med stat, region og kommune.

Hvor bruges musikterapi i dag?
Der er ansat musikterapeuter på en række hospitaler, bl.a. på psykiatriske afdelinger, i specialbørnehaver og skoler, på plejehjem og behandlingshjem, i dag- og døgncentre, i Dansk Flygtningehjælp og på seminarier.
Nogle musikterapeuter er ansat i regionerne eller i kommunale institutioner, og andre har privat praksis.

Tværfaglighed
Musikterapeuten kan indgå i tværfaglige behandlerteams med sin viden om klientens personlige og sociale udvikling.
Primære samarbejdspartnere er læger, psykiatere, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter sygeplejersker, talepædagoger m.fl.

Besøg os på Facebook

Nye stillingsopslag.

WFMT kongres i Østrig til sommer. 7-12 juli 2014. link

SUSAN HART kommer til AAU d. 19 juni 2014. Der er afsat en hel dag fra kl.9-16, hvor både hun og andre vil holde foredrag. Program følger.

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online på http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/de-ustyrlige/naar-toner-taemmer-tourette-77340/

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/aktuelt/musikken-viser-vej-ud-af-isolation

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser.

http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=4&ci=7908&lg=1

Nu anbefaler man altså musikterapi i psykiatrien fra officieltold i både Norge og Sverige.

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
27/03 2014
web by cmsimple.org & safi.dk