Forskerskole

Forskerskolen i musikterapi begyndte i 1993, da en ph.d.-uddannelse i musikterapi blev godkendt på Institut for Musik og Musikterapi under ledelse af Inge Nygaard Pedersen og med en ekstra 3-års bevilling fra Nordisk Forskerakademi (NorFa). I 1995 overtager Lars Ole Bonde ledelsen, som igen overtages i 1997 af Tony Wigram. Fra 2011 er Hanne Mette Ridder leder af forskerskolen i musikterapi.

Det har fra starten været meningen, at klinisk forskning skulle prioriteres højst. Både kvantitative og kvalitative forskningsprojekter er velkomne, og de konkrete projekter dækker et bredt klinisk felt: onkologi, Rett's syndrom, børn med læringsproblemer, psykotiske forstyrrelser, skizofreni, autisme og andre kommunikationsforstyrrelser, demens og Alzheimers sygdom.

Du kan læse mere om forskerskolen her: forskeruddannelsens hjemmeside.

På databasen Videnbase Nordjylland er forskningsaktiviteter på musikterapiuddannelsen registreret. Man kan her søge på enkelte forskere eller på bestemte søgeord: www.vbn.aau.dk

Besøg os på Facebook

Nye stillingsopslag.

WFMT kongres i Østrig til sommer. 7-12 juli 2014. link

SUSAN HART kommer til AAU d. 19 juni 2014. Der er afsat en hel dag fra kl.9-16, hvor både hun og andre vil holde foredrag. Program følger.

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online på http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/de-ustyrlige/naar-toner-taemmer-tourette-77340/

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/aktuelt/musikken-viser-vej-ud-af-isolation

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser.

http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=4&ci=7908&lg=1

Nu anbefaler man altså musikterapi i psykiatrien fra officieltold i både Norge og Sverige.

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
27/03 2014
web by cmsimple.org & safi.dk