Om foreningen

Musikterapeuternes fagforening er Dansk Magisterforening (DM).
Det er DM, der varetager musikterapeuters løn- og ansættelsesmæssige vilkår og krav. Under Dansk Magisterforening har musikterapeuterne dannet en faglig klub, MusikTerapeuternes Landsklub, MTL. Klubben har skiftet navn til Dansk Musikterapeutforening (DMTF) hvilket pt. er under opdatering.

DMTF er en landsdækkende faglig klub, hvis formål er at samle musikterapeuterne som faggruppe, at udvikle og synliggøre musikterapi og musikterapeuters faglige kvalifikationer, samt at formulere og fastholde etiske principper for terapiarbejdet. Da titlen musikterapeut ikke er beskyttet, betragtes medlemskabet af DMTF som en garant for faglig kvalifikation og efterlevelse af etisk regelsæt. Medlemmerne af DMTF er universitetsuddannede musikterapeuter med en bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad i musikterapi.


Musikterapeuternes faglige historie
Uddannelsen til musikterapeut på Aalborg Universitet blev oprettet i 1982, hvor det første hold studerende startede. I takt med at AUC begyndte at udklække kandidater opstod behovet for faglig organisering.
Det førte til dannelsen af Musikterapiforeningen (MTF) i efteråret 1987. Meningen var, at MTF skulle være en egentlig fagforening under Akademikernes Centralorganisation (AC) med forhandlingsret over for arbejdsgiverne bl.a. med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår.
Imidlertid var musikterapeuterne fra AUC så lille en faggruppe, at det ikke var hensigtsmæssigt med en selvstændig fagforening for musikterapeuter. Efter en række forhandlinger kom en aftale i stand med Dansk Magisterforening (DM). Nu blev kandidaterne i musikterapi individuelle medlemmer af DM. Musikterapiforeningen fik status som interesseforening uden for det faglige organisatoriske system.

Musikterapeuter er en specialiseret, lille faggruppe med særlige behov og krav mht. løn- og ansættelsesforhold. Nye problemer opstod: MTF var en "fritsvævende" interesseforening uden nogen reel indflydelse i f.eks. ansættelsessituationer, og de forskellige sektioner og afdelinger under DM kunne, og kan ikke, varetage de specifikke musikterapeutiske krav.

Løsningen blev, at der med støtte fra DM dannedes Landsklubben af Musikterapeuter (LAM), som har eksisteret siden marts 1992. Inden for fagforeningssystemet var der nu skabt et fundament for et fagligt, musikterapeutisk forum, nemlig LAM – en faglig klub (ikke en forening) og en del af fagforeningen DM.

MTF og LAM var nu to forskellige samlingspunkter for en lille gruppe af universitetsuddannede musikterapeuter. MTF blev følgelig nedlagt på den årlige generalforsamling i september 1993, hvor MTF's formue og aktiver problemløst blev overflyttet til LAM. I foråret 1997 tog LAM navneforandring til MTL (MusikTerapeuternes Landsklub).

Dansk Forbund for Musikterapi
I 1969 stiftedes DFMT, Dansk Forbund for Musikterapi, som en selvstændig interesseorganisation. DFMT var udover kursusaktiviteter og formidling af musikterapi initiativtager til oprettelsen af musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet. I mange år eksisterede DFMT og MTL sideløbende, men i 2007 nedlagdes DFMT og mange af aktiviteterne, specielt udgivelse af tidsskriftet Dansk Musikterapi, drives nu af MTL. I 2014 har MTL skiftet navn til DMTF (Dansk Musikterapeutforening).

DMTF-aktiviteter
I de sidste år har der været et tiltag i aktiviteterne i og omkring Dansk Musikterapeutforening. Det viser sig ved at mange ikke-bestyrelsesmedlemmer er engageret i netværksgrupper, pjece-udvalg, konferenceudvalg, PR-udvalg, redaktion for hjemmeside, forum og tidsskriftet Dansk Musikterapi.

Hvor der er mulighed for det, støtter DMTF arbejdsgrupperne økonomisk, men det er en lille faglig klub med omkring 100 medlemmer, så arbejdet er idealistisk og uden stor økonomi. Til gengæld er der rig mulighed for faglig udveksling og kollegial støtte.

Økonomisk støtte til initiativer
DMTFmedlemmer der har en idé eller et projekt, der kræver økonomisk støtte, kan skrive en ansøgning til bestyrelsen. Der er 3 kriterier for støtte:
1) idéen/projektet skal have interesse for en gruppe musikterapeuter i klubben.
2) idéen/projektet skal direkte eller indirekte være jobskabende og/eller sigte mod at udbrede kendskabet til musikterapi.
3) medlemmerne skal orienteres om idéen/projektet. Orientering og evaluering sker gennem det interne forum eller hjemmesiden.

DMTF budgetterer med et årligt kursus eller foredrag. Forslag modtages gerne. Når ti medlemmer bakker op om forslaget, kan DMTF gennemføre og betale kurset. Kun DMTF-medlemmer kan modtage økonomisk støtte. (Ikke-medlemmer, der gør et stykke arbejde til gavn for DMTF, kan ikke modtage støtte)

Medlem af DMTF?
Der er mange gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af DMTF:
- Dit medlemskab af DMTF er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør.
Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. DMTF fungerer som vores talerør, både overfor DM og udadtil generelt.

- Via dit medlemskab af DMTF forpligter du dig til at følge DMTFs etiske retningslinier. Dette er et vigtigt signal om høj faglig ansvarlighed i det kliniske arbejde.

- Dit medlemskab af DMTF giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold.
Generelle krav – f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM

- DMTF giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studerende, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, tidsskrifts-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Tilmelding og kontingent
Medlemskab af DMTF forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af DMTF's etiske retningslinier. Læs mere om de forskellige medlemsskaber og om hvordan du tilmelder dig her.

 

Besøg os på Facebook

Ny grundbog om musikterapi:

LARS OLE BONDE (RED.): Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. Læs mere og køb den her


Music therapy reduces depression in children and adolescents

Researchers at Queen’s University Belfast have discovered that music therapy reduces depression in children and adolescents with behavioural and emotional problems.

In the largest ever study of its kind, the researchers in partnership with the Northern Ireland Music Therapy Trust, found that children who received music therapy had significantly improved self-esteem and significantly reduced depression compared with those who received treatment without music therapy. Link

 

Læs her Carl Bergstrøm-Nielsens artikel om hans tid som musikterapeut i København; 30 år med musikterapi (LINK)

 

Inger Rolff-Petersens indslag om musikterapi på p4 kan stadig høres her (det er 44:00 minutter inde i udsendelsen): LINK

 

Ilan Sanfi har i den sidste tid præsenteret sit store projekt om musik til kræftsyge børn og unge. Her er et udvalg:

-TV-Avisen (DR), kl. 21:50 (d. 20.8.14) link
-P1 Morgen (DR), kl. 7:45 (d. 20.8.14) link
-P4 Østjylland, kl. 8:15 (d. 20.8.14) link
-Aarhus Symfoniorkester link

 

Temadag om Musikterapi d. 30.10.2014 i Århus: Fokus på stress, smerte og depression. 1 link og 2 link

 

Vi har skiftet navn: Dansk Musikterapeutforening (DMTF) pr. 1.7.2014Dansk Musikterapi tidsskrift 2010 (2) og 2011 (1) kan nu downloades. Link

 

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online HER

 

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

 

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

 

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

 

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside: LINK

 

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser. LINK

Nu anbefaler man altså officielt musikterapi i psykiatrien i både Norge og Sverige.

 

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
25/02 2015
web by cmsimple.org & safi.dk