Om foreningen

Musikterapeuternes fagforening er Dansk Magisterforening (DM).
Det er DM, der varetager musikterapeuters løn- og ansættelsesmæssige vilkår og krav. Under Dansk Magisterforening har musikterapeuterne dannet en faglig klub, MusikTerapeuternes Landsklub, MTL.

MTL er en landsdækkende faglig klub, hvis formål er at samle musikterapeuterne som faggruppe, at udvikle og synliggøre musikterapi og musikterapeuters faglige kvalifikationer, samt at formulere og fastholde etiske principper for terapiarbejdet. Da titlen musikterapeut ikke er beskyttet, betragtes medlemskabet af MTL som en garant for faglig kvalifikation og efterlevelse af etisk regelsæt. Medlemmerne af MTL er universitetsuddannede musikterapeuter med en bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad i musikterapi.


Musikterapeuternes faglige historie
Uddannelsen til musikterapeut på Aalborg Universitet blev oprettet i 1982, hvor det første hold studerende startede. I takt med at AUC begyndte at udklække kandidater opstod behovet for faglig organisering.
Det førte til dannelsen af Musikterapiforeningen (MTF) i efteråret 1987. Meningen var, at MTF skulle være en egentlig fagforening under Akademikernes Centralorganisation (AC) med forhandlingsret over for arbejdsgiverne bl.a. med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår.
Imidlertid var musikterapeuterne fra AUC så lille en faggruppe, at det ikke var hensigtsmæssigt med en selvstændig fagforening for musikterapeuter. Efter en række forhandlinger kom en aftale i stand med Dansk Magisterforening (DM). Nu blev kandidaterne i musikterapi individuelle medlemmer af DM. Musikterapiforeningen fik status som interesseforening uden for det faglige organisatoriske system.

Musikterapeuter er en specialiseret, lille faggruppe med særlige behov og krav mht. løn- og ansættelsesforhold. Nye problemer opstod: MTF var en "fritsvævende" interesseforening uden nogen reel indflydelse i f.eks. ansættelsessituationer, og de forskellige sektioner og afdelinger under DM kunne, og kan ikke, varetage de specifikke musikterapeutiske krav.

Løsningen blev, at der med støtte fra DM dannedes Landsklubben af Musikterapeuter (LAM), som har eksisteret siden marts 1992. Inden for fagforeningssystemet var der nu skabt et fundament for et fagligt, musikterapeutisk forum, nemlig LAM – en faglig klub (ikke en forening) og en del af fagforeningen DM.

MTF og LAM var nu to forskellige samlingspunkter for en lille gruppe af universitetsuddannede musikterapeuter. MTF blev følgelig nedlagt på den årlige generalforsamling i september 1993, hvor MTF's formue og aktiver problemløst blev overflyttet til LAM. I foråret 1997 tog LAM navneforandring til MTL (MusikTerapeuternes Landsklub).

Dansk Forbund for Musikterapi
I 1969 stiftedes DFMT, Dansk Forbund for Musikterapi, som en selvstændig interesseorganisation. DFMT var udover kursusaktiviteter og formidling af musikterapi initiativtager til oprettelsen af musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet. I mange år eksisterede DFMT og MTL sideløbende, men i 2007 nedlagdes DFMT og mange af aktiviteterne, specielt udgivelse af tidsskriftet Dansk Musikterapi, drives nu af MTL.

MTL-aktiviteter
I de sidste år har der været et tiltag i aktiviteterne i og omkring MusikTerapeuternes Landsklub. Det viser sig ved at mange ikke-bestyrelsesmedlemmer er engageret i netværksgrupper, pjece-udvalg, konferenceudvalg, PR-udvalg, redaktion for hjemmeside, forum og tidsskriftet Dansk Musikterapi.

Hvor der er mulighed for det, støtter MTL arbejdsgrupperne økonomisk, men det er en lille faglig klub med omkring 100 medlemmer, så arbejdet er idealistisk og uden stor økonomi. Til gengæld er der rig mulighed for faglig udveksling og kollegial støtte.

Økonomisk støtte til initiativer
MTLmedlemmer der har en idé eller et projekt, der kræver økonomisk støtte, kan skrive en ansøgning til bestyrelsen. Der er 3 kriterier for støtte:
1) idéen/projektet skal have interesse for en gruppe musikterapeuter i klubben.
2) idéen/projektet skal direkte eller indirekte være jobskabende og/eller sigte mod at udbrede kendskabet til musikterapi.
3) medlemmerne skal orienteres om idéen/projektet. Orientering og evaluering sker gennem det interne forum eller hjemmesiden.

MTL budgetterer med et årligt kursus eller foredrag. Forslag modtages gerne. Når ti medlemmer bakker op om forslaget, kan MTL gennemføre og betale kurset. Kun MTL-medlemmer kan modtage økonomisk støtte. (Ikke-medlemmer, der gør et stykke arbejde til gavn for MTL, kan ikke modtage støtte)

Medlem af MTL?
Der er mange gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af MTL:
- Dit medlemskab af MTL er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør.
Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. MTL fungerer som vores talerør, både overfor DM og udadtil generelt.

- Via dit medlemskab af MTL forpligter du dig til at følge MTLs etiske retningslinier. Dette er et vigtigt signal om høj faglig ansvarlighed i det kliniske arbejde.

- Dit medlemskab af MTL giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold.
Generelle krav – f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM

- MTL giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studernede, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, tidsskrifts-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Her er en oversigt over, hvad MTLmedlemmer får for medlemskontingentet
- generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
- tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- Nordisk Tidsskrift for Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- MTLlandsmøde (årligt 2 dages landsmøde og generalforsamling med kost, logi, workshop m.m. betalt)
- opdateret adresseliste
- videreformidling af stillingsopslag
- kursus og konferenceopslag
- støtte til medlemsaktiviteter
- medlemmer af MTL har mulighed for at føje "medlem af MTL" til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af MTL's etiske principper.

Tilmelding og kontingent
Medlemskab af MTL forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af MTL's etiske retningslinier.

Nye medlemmer kan henvende sig til kasseren og få tilsendt girokort (girokort hænger ligeledes på musikterapeuternes opslagstavle på AAU). Efter indbetaling modtager det nye medlem en velkomstmappe.

Kontingent opkræves årligt primo februar.
Studerende (tilmeldt studiet) og pensionister kr. 500,- kr om året
Færdiguddannede/arbejdsløse og arbejdende kr. 900,- kr. om året

Besøg os på Facebook

 

Ilan Sanfi har i den sidste tid præsenteret sit stor projekt om musik til kræftsyge børn og unge. Her er et udvalg:

TV-Avisen (DR), kl. 21:50 (d. 20.8.14) link
P1 Morgen (DR), k. 7:45 (d. 20.8.14) link
P4 Østjylland, kl. 8:15 (d. 20.8.14) link
Aarhus Symfoniorkester link

Tilmelding til landsmøde 2014: link

Vi skifter navn: Dansk Musikterapeutforening (DMTF) pr. 1.7.2014

Dansk Musikterapi tidsskrift 2010 (2) og 2011 (1) kan nu downloades.

Nye stillingsopslag.

10. juni. 2014. Musikterapeut/pædagog til Demensafsnit og Daghjem: Vi har modtaget midler fra ældrepuljen og søger derfor en musikterapeut/-pædagog til vore Demens afsnit og Daghjem for demente med tiltrædelse pr. 15. august eller snarest derefter. Stillingen er nyoprettet på 28 timer pr. uge og foreløbig til og med 31. december 2015. link

Temadag om Musikterapi d. 30.10.2014 i Århus: Fokus på stress, smerte og depression. 1 link og 2 link

WFMT kongres i Østrig til sommer. 7-12 juli 2014. link

 

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online på http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/de-ustyrlige/naar-toner-taemmer-tourette-77340/

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/aktuelt/musikken-viser-vej-ud-af-isolation

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser.

http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=4&ci=7908&lg=1

Nu anbefaler man altså musikterapi i psykiatrien fra officieltold i både Norge og Sverige.

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
23/10 2014
web by cmsimple.org & safi.dk