Bliv medlem

Medlem af DMTF?

Der er 3 gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af DMTF:

- Dit medlemskab af DMTF er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør.
Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. DMTF fungerer som vores talerør, både overfor DM og udadtil generelt.

- Dit medlemskab af DMTF giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold.
Generelle krav - f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM

- DMTF giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studerende, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, Fermat-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Her er en oversigt over, hvad DMTF medlemmer får for medlemskontingentet

Der er tre typer DMTF medlemsskaber:

- Fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening samt fuldgyldigt medlem af Dansk Magisterforening.

- Fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening samt passivt medlem af Dansk Magisterforening.

- Associeret medlem af Dansk Musikterapeutforening samt passivt medlem af Dansk Magisterforening.

Fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening

samt

·      fuldgyldigt medlem af Dansk Magisterforening (se DMs hjemmeside for de forskellige fuldgyldige medlemskaber)

o   som fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening og fuldgyldigt medlem af Dansk Magisterforening:

§  er du underlagt DMTFs etiske retningslinjer

§  modtager du Tidsskriftet Dansk Musikterapi

§  modtager du DMTFs nyhedsbreve

§  kan du blive medlem af DMTFs facebook gruppe og hjemmesidens intranet

§  kan du deltage i DMTF arrangementer. Der kan være arrangementer med deltagerbetaling

§  har du mulighed for gratis at deltage på det årlige DMTF landsmøde

§  har du stemmeret ved generalforsamlingen

§  kan du stille op til bestyrelsen

§  modtager du Nordic Journal of Music Therapy

 

eller

·      passivt medlem af Dansk Magisterforening 

o   som fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening og passivt medlem af Dansk Magisterforening:

§  er du underlagt DMTFs etiske retningslinjer

§  modtager du Tidsskriftet Dansk Musikterapi

§  modtager du DMTFs nyhedsbreve

§  kan du blive medlem af DMTFs facebook gruppe og hjemmesidens intranet

§  kan du deltage i DMTF arrangementer, der ikke er økonomisk støttet af DM. Der kan være arrangementer med deltagerbetaling

§  kan du deltage i DMTF arrangementer økonomisk støttet af DM mod en deltagerbetaling.

§  har du mulighed for at deltage på det årlige DMTF landsmøde, men skal selv betale for måltider og overnatning på hotel

§  har du ikke stemmeret ved generalforsamlingen

§  kan du ikke stille op til bestyrelsen

§  modtager du Nordic Journal of Music Therapy

 

 

Associeret medlem af Dansk Musikterapeutforening

samt

·      passivt medlem af Dansk Magisterforening

o   som associeret medlem:

§  er du underlagt DMTFs etiske retningslinjer

§  modtager du Tidsskriftet Dansk Musikterapi

§  modtager du DMTFs nyhedsbreve

§  kan du blive medlem af DMTFs facebook gruppe og hjemmesidens intranet

§  kan du deltage i DMTF arrangementer, der ikke er økonomisk støttet af DM. Der kan være arrangementer med deltagerbetaling. Denne deltagerbetaling kan variere fra de fuldgyldige DMTF medlemmers betaling.

§  kan du deltage i DMTF arrangementer økonomisk støttet af DM mod en deltagerbetaling.

§  har du mulighed for at deltage på det årlige DMTF landsmøde, men skal selv betale for måltider og overnatning på hotel

§  har du ikke stemmeret ved generalforsamlingen

§  kan du ikke stille op til bestyrelsen

§  modtager du ikke Nordic Journal of Music Therapy

 

 

Generelt for alle medlemsskaber gælder derudover følgende fordele:

- generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
- medlemsskab af EMTC (European Music Therapy Confederation)
- medlemsskab, for uddannede, af WFMT (World Federation of Music Therapy)
- opdateret adresseliste
- videreformidling af stillingsopslag
- kursus og konferenceopslag
- støtte til medlemsaktiviteter
- medlemmer af DMTF har mulighed for at føje "medlem af DMTF" til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af DMTF's etiske principper.

Tilmelding og kontingent

Alle former for medlemskab af DMTF forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af DMTF's etiske retningslinier

Nye medlemmer kan henvende sig til kassereren og få tilsendt girokort (girokort hænger ligeledes på musikterapeuternes opslagstavle på AAU). Efter indbetaling modtager det nye medlem en velkomstmappe.

Kontingent opkræves årligt i februar måned

Færdiguddannede kr. 900,- kr. om året

Studerende (tilmeldt musikterapistudiet) og pensionister kr. 500,- om året

Associerede medlemmer kr. 500,- om året

Se muligheder for medlemsskab hos DM her: http://www.dm.dk/OmDM/Medlemskab/Kontingent

Tilmelding rettes til DMTF-kassereren Signe Dalgaard Nielsen: signe_dalgaard@yahoo.dk


Besøg os på Facebook

Ny grundbog om musikterapi:

LARS OLE BONDE (RED.): Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. Læs mere og køb den her


Music therapy reduces depression in children and adolescents

Researchers at Queen’s University Belfast have discovered that music therapy reduces depression in children and adolescents with behavioural and emotional problems.

In the largest ever study of its kind, the researchers in partnership with the Northern Ireland Music Therapy Trust, found that children who received music therapy had significantly improved self-esteem and significantly reduced depression compared with those who received treatment without music therapy. Link

 

Læs her Carl Bergstrøm-Nielsens artikel om hans tid som musikterapeut i København; 30 år med musikterapi (LINK)

 

Inger Rolff-Petersens indslag om musikterapi på p4 kan stadig høres her (det er 44:00 minutter inde i udsendelsen): LINK

 

Ilan Sanfi har i den sidste tid præsenteret sit store projekt om musik til kræftsyge børn og unge. Her er et udvalg:

-TV-Avisen (DR), kl. 21:50 (d. 20.8.14) link
-P1 Morgen (DR), kl. 7:45 (d. 20.8.14) link
-P4 Østjylland, kl. 8:15 (d. 20.8.14) link
-Aarhus Symfoniorkester link

 

Temadag om Musikterapi d. 30.10.2014 i Århus: Fokus på stress, smerte og depression. 1 link og 2 link

 

Vi har skiftet navn: Dansk Musikterapeutforening (DMTF) pr. 1.7.2014Dansk Musikterapi tidsskrift 2010 (2) og 2011 (1) kan nu downloades. Link

 

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online HER

 

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

 

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

 

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

 

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside: LINK

 

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser. LINK

Nu anbefaler man altså officielt musikterapi i psykiatrien i både Norge og Sverige.

 

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
25/02 2015
web by cmsimple.org & safi.dk