Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Tidsskrift om musikterapi i Danmark.
Udgives af MusikTerapeuternes Landsklub 2 gange årligt (15. maj og 15. november).
Redaktion: Ulla Holck, Hilde Skrudland, Charlotte Dammeyer, Ulla Setterberg, Bente Østergaard Callesen & Trine Hestbæk.
ISSN -1603-8800

Henvendelse
dmt.redaktion@gmail.com

Bestilling
Hilde Skrudland, Würglersvej 5, 8870 Langå
eller pr. mail: dmt.redaktion@gmail.com
I løssalg koster tidsskriftet 85 kr. Et årsabonnement med tilsendelse af to numre koster 150 kr.

Deadline for bidrag der skal til peerreview, er henholdsvis 1. december og 1. juni. Deadline for øvrige biddrag er 1. februar og 1. september.

Retningslinier for bidrag kan downloades her.

Retningslinier for peer rewiev kan downloades her.

 

Se tidligere udgivelser i undermenuen:

Undermenu

Besøg os på Facebook

Nye stillingsopslag.

WFMT kongres i Østrig til sommer. 7-12 juli 2014. link

SUSAN HART kommer til AAU d. 19 juni 2014. Der er afsat en hel dag fra kl.9-16, hvor både hun og andre vil holde foredrag. Program følger.

For de der ikke har set Touretteudsendelsen fra TV", kan nu ses online på http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/de-ustyrlige/naar-toner-taemmer-tourette-77340/

Artikel af Pero Larsen & Signe Lindstrøm om "Det musikken kan" i Psykolog Nyt (4) 2013. Link

Tidsskrift for Dansk Musikterapi 2010, 7(1) kan nu læses og hentes gratis her på hjemmesiden. Se under "læs om musikterapi".

Der er kommet link til MIPO: Musikterapi i Psykiatrien Online

Musikterapi på Socialstyrelsens hjemmeside:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/aktuelt/musikken-viser-vej-ud-af-isolation

GAMUT's hjemmeside (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) kan man læse følgende:

Musikkterapi i psykisk helsevern: Helsedirektoratets høringsversjon av nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med mennesker med psykiske lidelser.

http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=4&ci=7908&lg=1

Nu anbefaler man altså musikterapi i psykiatrien fra officieltold i både Norge og Sverige.

Læs mere under Nyheder og Konferencer/kurser

Sitemap Kontaktformular Printvenlig version
Senest opdateret:
27/03 2014
web by cmsimple.org & safi.dk